วันที่ 10 มกราคม 2567 " แก้ไขซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลสะอาดสมบูรณ์ " ทีมงานประปา ลงพื้นที่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมท่อประปาแตก บ้านสังข์ หมู่ที่ 8 เสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค "

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 10 มกราคม 2567