กระดานสอบถาม (Q/A)

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์
ตั้งคำถามสำหรับติดต่อสอบถาม (Question) ? คุณสามารถพิมพ์ข้อความ หรือคำถาม เพื่อติดต่อ สอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ หมู่ 5 ต. สะอาดสมบูรณ์ อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด

 • อบต.มีรถเก็บขยะในตำบลมั้ยคะ พอดีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

  ผู้เขียน ปวีณา สุราอามาตย์ เมื่อ 21 สิงหาคม 2566
  คุณวิไลลักษณ์ สุรัง : เมื่อ 2023-10-06 09:40:58
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ ...
  ไม่มีค่ะ
 • ไปแจ้งลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

  ผู้เขียน ภัททิยา แสงเสนา เมื่อ 24 มิถุนายน 2566
  ไปแจ้งลงทะเบียนไว้นานแล้ว เช็คในระบบ ไม่ขึ้นข้อมูลสักอย่าง ไม่ทราบว่าพนักงานได้ลงให้รึยังคะ
 • สอบถามเรื่องการติดตั้งมาตรวัดน้ำ

  ผู้เขียน ประชาชนบ้านดอนทอง เมื่อ 18 ตุลาคม 2565
 • สอบถามเรื่องการบริการถ่ายเอกสาร

  ผู้เขียน นางสาวสุกัญญา สุวรรณคำ เมื่อ 24 เมษายน 2565
  อยากทราบว่าที่ อบต.สะอาดสมบูรณ์ มีบริการถ่ายเอกสารไหมด้วยไหมคะ พอดีจะไปถ่ายโฉนดที่ดินซึ่งมันเป็นแผ่นโฉนดที่ดินใบใหญ่นะคะ
  คุณอรทัย แสงสุระ : เมื่อ 2022-04-25 12:48:29
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ ...
  มีบริการถ่ายเอกสารคะ ใบโฉนดที่ดินก็สามารถถ่ายเอกสารได้ค่ะ เข้ามารับบริการได้เลยนะคะ
 • ขอสอบถามครับ ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้วันไหนครับ

  ผู้เขียน นายเดชา กันลา เมื่อ 21 เมษายน 2565
  ไม่ทราบว่าปี 65 ลงทะเบียนผู้สูงอายุวันไหนครับ ?
  คุณบรรดิษฐ์ ปิติแก่นทราย : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เมื่อ 2022-04-22 08:48:18
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ ...
  "การลงทะเบียนผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนได้ต้องเกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2505 ถึง 1 กันยายน 2506" ครับ
 • ขออนุญาติสอบถามค่ะ สามารถชำระภาษีป้ายได้ถึงวันไหนค่ะ

  ผู้เขียน นางวาสนา วรรณี เมื่อ 21 เมษายน 2565
  สามารถชำระภาษีป้ายได้ถึงวันไหนค่ะ
  คุณบรรดิษฐ์ ปิติแก่นทราย : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เมื่อ 2022-04-22 08:48:33
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ ...
  "สามารถชำระภาษีป้ายได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ถ้าเกินกำหนดระยะเวลาจะมีเงินเพิ่มตามกฎหมาย" ครับ