องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (Saadsomboon Subdistrict Administrative Organization)
Online Service : องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข่าวบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศสภาตำบลสะอาดสมบูรณ์ รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ข้อมูลมีความถูกต้องและมีการอัพเดทสม่ำเสมอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคล

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานงบการเงินประจำเดือน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

เฟสบุ๊ค อบต.สะอาดสมบูรณ์ >> https://www.facebook.com/profile.php?id=100010750684695

เฟศบุ๊ค ศจค.ตำบลสะอาดสมบูรณ์ >> https://www.facebook.com/profile.php?id=100028735603661