แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ หมู่ 5 ต. สะอาดสมบูรณ์ อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์


Online Service :: แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ