วันที่ 12 มกราคม 2567 " แก้ไขซ่อมแซมระบบประปาบ้านแมต หมู่ที่ 4 " ทีมงานประปา ลงพื้นที่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมท่อประปาแตก บ้านแมต หมู่ที่ 4 เสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค "

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 15 มกราคม 2567