วันที่ 13 มกราคม 2567 " วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 " องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ หน้าหอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ "

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 15 มกราคม 2567