วันที่ 17 มกราคม 2567 " ทีมงานประปา ลงพื้นที่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมท่อประปาแตก บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค "

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 17 มกราคม 2567