วันที่ 18 มกราคม 2567 " กองช่าง ทีมงานประปา ลงพื้นที่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมเมนท่อประปาแตก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 เสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค "

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 มกราคม 2567