วันที่ 18 มกราคม 2567 " ทีมงานประปา ลงพื้นที่เข้าดำเนินการ ระบบประปาผิวดินบ้านสะอาดสมบรูณ์ขัดข้องเนื่องจากโรงสูบน้ำดิบดูดน้ำไม่ขึ้น ทีมงานประปาทำการเปลี่ยนหัวกะโหลกสูบน้ำ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค "

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 มกราคม 2567