วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 " มอบเงินกองทุนขยะทองคุ้มครองสวัสดิการตำบลสะอาดสมบูรณ์" เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการจัดงานฌาปนกิจศพ บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ "

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2567