วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 " แก้ไขซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบล " ทีมงานประปา ลงพื้นที่เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมประปาผิวดิน กระโหลกดูดน้ำขึ้นถังสูงอุดตัน บ้านดอนทอง หมู่ที่ 1 แล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค "

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2567