วัดอรุณสวัสดิ์บ้านแมต หมู่ที่ 4 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 16 มีนาคม 2565
วัดอรุณสวัสดิ์ บ้านแมต 62 หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2330 เจ้าอาวาสรูปแรก หลวงปู่สิงห์หลวงมัย เป็นเจ้าอาวาส มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดเก็บสิ่งของโบราณตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน และมีพระประธานองค์ใหญ่หลวงปู่โตโคตะมะเป็นที่สักการะกราบไหว้ของคนในชุมชน ปัจจุบัน เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระสมุห์ จรัญ ขันติโถ