วัดแจ่มอารมณ์ บ้านสงยาง หมู่ที่ 16 ซ.รอ. 3056 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 16 มีนาคม 2565
วัดแจ่มอารมณ์ 185 หมู่ที่ 16 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2440 เจ้าอาวาสรูปแรก พระอาจารย์พั้ว และเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พระใบฏีกา สุวรรณ อธิปัญโย มีพระอุโบสถที่สวยงามสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518-2521 สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ มณฑป เป็นที่ประดิษฐาน รูปปั้นเหมือนหลวงปู่สีลา แสงกุล (พระครูโอภาส ศีลาภรณ์) มีวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธทันใจใต้ร่มโพธิ์ใหญ่ใจกลางวัด และมีหอระฆังโบราณและที่กำลังก่อสร้าง กุฏิสงฆ์หลังใหญ่ มีอาคารปริยัติธรรม ของวัดแจ่มอารมณ์