พระครูสถิตธรรมวรสาร (เจ้าคณะตำบลสะอาดสมบูรณ์ เขต 1) เจ้าอาวาส วัดศิริไพรวาส บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 16 มีนาคม 2565